top of page

Eerstejaars studenten betalen helft collegegeld


Start jouw zoon of dochter per 1 september 2018 met een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Dan betaalt hij of zij, onder een aantal voorwaarden, over het studiejaar 2018-2019 de helft van het collegegeld.

Het collegegeld bedraagt voor dat jaar dan € 1.030 in plaats van € 2.060. Studenten aan een lerarenopleiding krijgen een extra jaar korting op het collegegeld.

Voorwaarden

Studenten die in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld moeten voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  • de student begint voor het eerst in of na het studiejaar 2018-2019 met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde hogeschool of universiteit;

  • de student gaat een bacheloropleiding of associate degree-opleiding doen;

  • én betaalt het wettelijk collegegeld.

Let op! Het wettelijk collegegeld geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges.

Extra korting lerarenopleiding

Studenten die in 2018-2019 een lerarenopleiding gaan volgen, betalen ook het tweede jaar van hun opleiding de helft van het collegegeld. Start de student een bachelor-lerarenopleiding vanaf studiejaar 2018-2019? Dan komt de student, voor het eerst in studiejaar 2021-2022, ook in aanmerking voor een halvering bij een master-lerarenopleiding.

Let op! Studenten die starten met een lerarenopleiding en in aanmerking willen komen voor de halvering van het collegegeld, moeten ook voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor overige studenten.

Moet je de korting aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de halvering van het collegegeld hoef je niets te doen. Voldoet jouw kind aan de voorwaarden, dan ontvangt hij of zij automatisch een factuur van € 1.030 voor het aankomend studiejaar.

bottom of page