top of page

Deadline aanvraag subsidie praktijkleren!


Heb je het afgelopen jaar werknemers binnen jouw bedrijf opgeleid, dan kan je onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per leerling. Deze subsidie moet je uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur hebben aangevraagd.

Wanneer subsidie?

De subsidie krijg je als je aan de voorwaarden voldoet die horen bij de betreffende onderwijscategorie. Deze verschillen voor bijvoorbeeld vmbo en mbo. Kijk hiervoor op de site www.rvo.nl, zoekterm 'praktijkleren'. Ook moet je de subsidie tijdig en digitaal aanvragen.

E-Herkenning

Het aanvragen van de subsidie kan alleen digitaal via e-Herkenning. E-Herkenning kan je aanvragen via een zestal erkende bedrijven, zie www.eherkenning.nl.

Deadline

In de indieningsperiode van 2018 kan je subsidie aanvragen voor begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Per opleiding verschilt de start- en einddatum. Na afloop van de begeleiding kan je de aanvraag indienen, tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur.

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt om de leerling binnen jouw bedrijf op te leiden. Dit moet blijken uit de administratie. Daarom is vereist dat je over een praktijkleerovereenkomst beschikt, over een aanwezigheidsregistratie en over een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en leerdoelen en dergelijke zijn behaald.

Let op! RVO kan via steekproeven controleren of je aan de gestelde voorwaarden hebt voldaan. Zorg daarom dat jouw administratie op orde is. Blijk je ten onrechte de subsidie te hebben ontvangen, dan zal deze terug gevorderd worden.

Heb je vragen over de subsidie voor praktijkleren of heb je hulp nodig bij het aanvragen hiervan? Wij helpen je graag verder.

bottom of page