top of page

Vaak in jouw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!


De hypotheekrente van jouw woning is fiscaal aftrekbaar. Heb je meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van jouw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heb je echter een vakantiehuis in bezit en heb je daarnaast nog een huurwoning, dan komt de hypotheekrente van het vakantiehuis onder strikte voorwaarden wellicht toch in aanmerking voor aftrek.

Centrale levensplaats?

Van belang is waar de centrale levensplaats is. Dit is weer afhankelijk van de feiten en omstandigheden en niet alleen van de vraag waar je staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Meerdere woningen?

De vraag is fiscaal met name van belang als een belastingplichtige over meerdere woningen beschikt. In dat geval kan slechts één van deze woningen als hoofdverblijf worden aangemerkt.

Huur- en koopwoning

Onlangs bracht een belastingplichtige zijn zaak voor de rechter in Den Haag. De man beschikte zowel over een huurwoning als over een koopwoning. Deze koopwoning betrof een recreatiewoning. De man stond met zijn echtgenote ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waar de huurwoning gelegen was, omdat de recreatiewoning niet permanent bewoond mocht worden. Inschrijven in die gemeente was dus niet mogelijk.

Waar ontvang je de visite?

De vraag waar de centrale levensplaats was en tevens het hoofdverblijf, werd in hoger beroep bepaald op de plaats waar de recreatiewoning was gelegen. De hypotheekrente was daardoor aftrekbaar. De rechter overwoog dat belastingplichtige, al dan niet in gezelschap van zijn echtgenote, ongeveer de helft van alle dagen in de recreatiewoning verbleef. Onder meer alle weekenden en vakanties werden er doorgebracht. Verder werden er ook visite en logees ontvangen en de verjaardagen gevierd.

Let op! Belanghebbende kon zijn zaak onderbouwen door verklaringen van kennissen, vrienden en buren.

Tip: verzamel in soortgelijke omstandigheden zoveel mogelijk feiten waaruit blijkt dat jouw centrale levensplaats gelegen is in de plaats waar de woning is gelegen waarvan je de hypotheekrente wilt aftrekken. Bijvoorbeeld: waar pin je geld, waar zijn de sportclubs gevestigd, waar bezoek je de bioscoop en restaurants, enz.

bottom of page