top of page

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon


Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen. Er wordt nu bekeken of dit op andere wijze bereikt kan worden.

Subsidie via gemeente

Een werkgever die iemand in dienst neemt met een handicap, komt momenteel in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. Op deze manier kan toch altijd het minimumloon betaald worden.

Tip: als werkgever kan je ook subsidie krijgen voor het aanpassen van een werkplek ten behoeve van een arbeidsgehandicapte werknemer.

Hoogte subsidie

De subsidie ten behoeve van het inkomen bedraagt maximaal 70% van het minimumloon en is afhankelijk van de arbeidsproductiviteit van de werknemer. De subsidie is niet beperkt in tijd.

Aanvullende uitkering

Het plan was om de subsidie stop te zetten. In plaats hiervan zou een werkgever minder dan het minimumloon kunnen betalen en zou de arbeidsgehandicapte zelf een aanvullende uitkering bij de gemeente moeten aanvragen.

Dit plan stuitte op praktische problemen. Zo zou geen pensioen en ww meer worden opgebouwd. Ook zouden arbeidsgehandicapten met een werkende partner geen aanvullende uitkering krijgen.

Tip: voor arbeidsgehandicapte werknemers heb je als werkgever onder voorwaarden ook recht op een loonkostenvoordeel. Dit bedraagt maximaal € 6.000 per jaar en kan je voor maximaal drie jaar verkrijgen.

bottom of page