top of page

Checklist naheffingsaanslag btw


De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, heeft de Belastingdienst op de site een checklist geplaatst.

Waarom een naheffing? Een naheffing van de btw kan te maken hebben met het niet of te laat indienen van de btw-aangifte. Ook kan de naheffing samenhangen met het niet of te laat betalen van de verschuldigde btw, of omdat je als starter de aangifte nog op papier hebt ingediend. Bij het uitblijven van een aangifte schat de fiscus de te betalen btw. Uiteraard is deze niet aan de lage kant.

Checklist stap 1 De checklist bevat drie stappen. Als eerste is het van belang te controleren wat er precies op jouw naheffing staat. Welk bedrag aan te betalen btw staat vermeld, is een boete opgelegd vanwege een verzuim in de aangifte of betaling en wat is de uiterste betaaldatum?

Checklist stap 2 Controleer of de Belastingdienst jouw aangifte heeft ontvangen. Je kunt dit via de site van de Belastingdienst nagaan door in te loggen als ondernemer.

Checklist stap 3 Controleer vervolgens of je betaald hebt, of de bank de betaling tijdig heeft verwerkt en of je het juiste kenmerk hebt gebruikt. Het betalingskenmerk staat vermeld op de aangifte.

Checklist doorlopen, en dan? Na controle van bovengenoemde stappen, lees je op de site wat je per situatie kunt doen. Je hebt bijvoorbeeld een naheffing gekregen omdat je niet betaald zou hebben. Dit heb je echter wel gedaan, maar na controle blijkt dat je een verkeerd betalingskenmerk gebruikt hebt. Je hoeft de naheffing dan niet te betalen maar je moet er wel bezwaar tegen aantekenen.

Tip: de Belastingdienst heeft een app ontwikkeld, een btw-alert, die ervoor zorgt dat je een melding krijgt wanneer je de btw-aangifte moet doen. Je kunt deze app gratis downloaden.

Schakel jouw adviseur in Een naheffing is nooit prettig, zeker niet als het om grotere bedragen gaat. Wil je dit voorkomen, dan kan je ook door ons de btw-aangifte laten verzorgen.

bottom of page