top of page

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog


Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord.

Lagere tarieven De Vpb kent twee tarieven. Zo betaalt een bv voor winsten tot € 200.000 momenteel 20% Vpb en over het meerdere 25%. Deze tarieven worden de komende drie jaar in etappes verlaagd. Het tarief van 20% voor winsten tot € 200.000 daalt in 2019 naar 19%, in 2020 naar 17,5% en uiteindelijk in 2021 naar 16%.

Hogere tarief daalt minder Het hogere tarief van thans 25% daalt minder dan aangekondigd. Dit in verband met de discussie rond de afschaffing van de dividendbelasting, die ten goede komt aan het grootbedrijf. Het tarief van 25% daalt in 2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en uiteindelijk in 2021 naar 22,25%. Per saldo daalt het tarief 1,25% minder dan gepland.

Ontwikkeling vennootschapsbelasting (Vpb) 2018 2019 2020 2021 Winsten tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16% Winsten > € 200.000 25% 24,3% 23,9% 22,25%

Tarief box 2 verhoogd Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting wordt in 2020 en 2021 verhoogd, zij het minder dan aangekondigd in het regeerakkoord. Dit heeft te maken met de geringere daling van de Vpb-tarieven. Het box 2-tarief geldt voor uitgedeelde winst van de bv, dividend, en opgepotte winst bij verkoop van de bv. Het tarief bedraagt thans 25%. Vanaf 2020 geldt een tarief van 26,25% en vanaf 2021 een tarief van 26,9%. Deze laatste is minder hoog dan de aangekondigde 28,5% uit het regeerakkoord.

Wat leveren de plannen jou op? Voorbeeld: jouw bv maakt € 450.000 winst. Hiervan keer je € 200.000 uit als dividend aan jezelf als dga. Ervan uitgaande dat bovengenoemde maatregelen doorgaan, zou je dat in 2021 € 11.075 minder aan belasting kosten dan dit jaar.

Uitwerking 2018:

  • Vpb € 200.000 x 20% + € 250.000 x 25% = € 40.000 + € 62.500 = € 102.500

  • IB (dividendbelasting) € 200.000 x 25% = € 50.000

  • Totale belasting € 102.500 + € 50.000 = € 152.500

2021:

  • Vpb € 200.000 x 16% + € 250.000 x 22,25% = € 32.000 + € 55.625 = € 87.625

  • IB (dividendbelasting) € 200.000 x 26,9% = € 53.800

  • Totale belasting € 87.625 + € 53.800 = € 141.425

Let op! Alle aangekondigde wijzigingen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en kunnen nog veranderen!

bottom of page