top of page

€ 90,8 miljoen naar kennisontwikkeling en innovatie agrarische sector


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting.

Er is € 90,8 miljoen gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Dit najaar verschijnt een brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda, onder meer gericht op duurzaam ondernemerschap en samenwerking met het bedrijfsleven voor innovatie op het gebied van het bestrijden van ziekten en plagen en het gezond houden van de bodem.


bottom of page