top of page

Het lage btw-tarief gaat omhoog


Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit betekent dat veel dagelijkse boodschappen, de kapper, kunst en werkzaamheden aan de woning duurder worden.

De verhoging heeft ook gevolgen voor jou als ondernemer, zoals:

  • aanpassing van de boekhoudsoftware/administratie

  • aanpassing van de prijzen

  • rekening houden met de tariefsverhoging in offertes voor prestaties die worden verricht in 2019 en die niet worden vooruitbetaald in 2018

  • vooruit gefactureerde omzet hoef je niet aan te passen aan deze verhoging

Tip: kan je de btw niet of niet geheel als voorbelasting aftrekken? Betaal alvast in 2018 (factuur 2018) voor een prestatie die in 2019 gaat plaatsvinden (onder het 9% btw-tarief). Op deze manier kan je maximaal 3% btw besparen.


bottom of page