top of page

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting


In 2019 gelden er andere tarieven voor box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) van de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 is een grotere wijziging voorzien. Vanaf dat jaar gelden nog slechts twee belastingtarieven. Het kabinet zet hiermee de lijnen uit van de zogenaamde ‘vlaktaks’.

Hieronder staan de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting, die gelden vanaf 2019 voor alle belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari 1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2019

Belastbaar inkomen maar niet Tarief 2019

meer dan meer dan

1e schijf - € 20.384 36,65%

2e schijf € 20.384 € 34.300 38,10%

3e schijf € 34.300 € 68.507 38,10%

4e schijf € 68.507 - 51,75%

En dit is het doel voor 2021, gebaseerd op twee belastingschijven:

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2021

Belastbaar inkomen maar niet Tarief 2021

meer dan niet meer dan

1e schijf - € 68.507 37,05%

2e schijf € 68.507 - 49,50%


bottom of page