top of page

Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting


Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt deze jaarlijkse afbouw verhoogd naar 3% en kunnen dus steeds minder kosten verrekend worden.

Dezelfde afbouw geldt per 1 januari 2020 ook voor de volgende aftrekposten in de inkomstenbelasting:

  •  de ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek

  •  de mkb-winstvrijstelling

  •  de terbeschikkingstellingsvrijstelling

  •  de persoonsgebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie), uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant van persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en de verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Let op! Door deze wijzigingen kan de situatie ontstaan dat jouw inkomsten tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting worden belast, terwijl de aftrekbare kosten tegen een lager tarief aftrekbaar zijn.

Tip: heb je aftrekbare kosten, zoals noodzakelijke kosten voor het plaatsen van implantaten, in het vooruitzicht? Plan de behandeling dan uiterlijk in 2019. Daarna vermindert de aftrekbaarheid van deze kosten elk jaar met 3%. Raadpleeg één van onze adviseurs om te beoordelen in hoeverre jouw kosten aftrekbaar zijn. Dit hangt af van meerdere omstandigheden, bijvoorbeeld de zorgverzekering.


bottom of page