top of page

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag


De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.

Afbouw in hoogste versnelling

Sinds een aantal jaren wordt het percentage van de maximum aftrek met 0,5%-punt per jaar verlaagd. Dat gaat na 2019 veranderen. De afbouw gaat dan met 3%-punt per jaar behoorlijk in de versnelling.

Aftrek 37,05% in 2023

Anders dan gepland, betekent de versnelde afbouw dat het maximale percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, uitkomt op 37,05% in 2023. In 2020 de eerste vermindering met 3%-punt naar 46%, in 2021 de tweede naar 43%, in 2022 de derde naar 40% en uiteindelijk de laatste vermindering in 2023 naar 37,05%.

Let op! De bijtelling vanwege het privégebruik van de eigen woning, het eigen woningforfait, blijft wel belast tegen een maximumtarief van 51,75% in 2019.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat je een eigen woning bezit met een hypotheek van € 400.000. Het tarief van de hypotheekrente bedraagt 4%. De hypotheekrente bedraagt dus € 400.000 x 4% = € 16.000. Je kunt deze thans aftrekken tegen maximaal 49,5%. Dit levert dan een fiscaal voordeel op van € 16.000 x 49,5% = € 7.920. Volgend jaar is dit voordeel nog € 7.840, dus € 80 minder. In 2023 bedraagt het voordeel helaas nog slechts € 5.928, een verschil van bijna € 2.000!

bottom of page