top of page

Goochelen met leningen komt dga duur te staan


Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan.

Lenen per 2022 aan banden

Lenen bij de eigen bv wordt voor dga's per 2022 aan banden gelegd. Tot een bedrag van € 500.000 is er niets aan de hand, daarboven gaat de dga belasting betalen. Alles boven de € 500.000 wordt als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) beschouwd. Lenen van de bv voor de eigen woning blijft nog wel zonder fiscale consequenties.

Lening wordt uitdeling

Onlangs kwam voor het gerechtshof in Amsterdam een zaak aan de orde, waarbij de inspecteur een lening van een dga bij zijn bv als uitdeling had aangemerkt. De reden hiervoor was dat uit de feiten en omstandigheden bleek dat de lening niet werd terugbetaald. In dergelijke gevallen kan de fiscus leningen als uitdeling aanmerken als blijkt dat de leningen niet zullen worden afgelost en dat partijen – de dga en de bv – zich ervan bewust zijn dat er sprake is van een bevoordeling.

Verkoop leidt niet tot aflossing

In deze zaak was hiervan sprake. De dga had namelijk een landgoed in Frankrijk voor € 4,4 miljoen verkocht, maar de opbrengst niet gebruikt om zijn leningen af te lossen. Dit was wel contractueel overeengekomen, zodat de rechter ervan uitging dat aflossing ook niet meer zou plaatsvinden. Dit gold niet alleen voor de lening inzake het landgoed, maar ook voor andere leningen, zodat de navordering inzake inkomen uit aanmerkelijk belang ten bedrage van ruim € 12,2 miljoen in stand bleef.

bottom of page