top of page

Brexit-voucher? Vraag ‘em aan!


Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat jouw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die je helpt je hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Met de voucher krijg je subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor jouw onderneming. Je krijgt een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen en aanvragen van een Brexit-voucher.

Let op! De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt binnen deze periode moeten plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden. De voucher is niet overdraagbaar.

De eerste stap: de Brexit Impact Scan

De eerste stap is om te kijken of jouw bedrijf geraakt gaat worden door de Brexit en wat de gevolgen daarvan zijn. Denk daarbij aan vragen over onder meer import en export, transport, het gebruik van digitale diensten en toeleveranciers. Heb je bijvoorbeeld nagedacht over dataopslag? Is de host van jouw site in de VK gevestigd? Door het invullen van de Brexit Impact Scan op de site www.Brexitloket.nl (een initiatief van de Rijksoverheid) kan je de gevolgen in kaart brengen. Als blijkt dat jouw bedrijf door de Brexit wordt geraakt en je je daarop wil voorbereiden, kan je een Brexit-voucher aanvragen.

Wie kan een voucher aanvragen?

Je kunt een Brexit-voucher aanvragen:

  • als je een Nederlandse mkb-onderneming hebt. Ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn uitgesloten

  • als je bestaande economische belangen hebt in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)

Waarvoor is de voucher?

Je kunt de Brexit-voucher aanvragen voor:

  • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten

  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten

Let op! De eigen tijd die je besteedt tijdens het adviestraject wordt niet door de voucher vergoed. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwerk

Voordat je een aanvraag voor een voucher gaat indienen, moet je voorwerk verricht hebben. Bij de aanvraag moet je een cv van de adviseur of de externe deskundige en een gespecificeerde offerte bijvoegen.

Tip: wij hebben je op hoofdlijnen verteld wanneer je een Brexit-voucher kunt aanvragen. Ben je van plan een Brexit-voucher aan te vragen en wil je daar meer van weten? Kijk dan op rvo.nl. Je kan natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

bottom of page