top of page

Monumentenonderhoud nog in 2018?


Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!

De Tweede Kamer heeft de aftrek voor monumentenpanden namelijk geschrapt. De Eerste Kamer moet hierover nog stemmen. In plaats van de fiscale aftrek komt er een subsidieregeling. Hoe pakt dit in de praktijk financieel voor jou uit?

Aftrek inkomensafhankelijk

De fiscale aftrek van 80% van de kosten voor monumentenpanden levert nu meer op naarmate het inkomen in box 1 hoger is. Je valt dan namelijk in een hoger tarief; dat kan oplopen tot 51,95%. Bij een lager inkomen krijg je slechts 40,85% of 36,55% van het aftrekbare bedrag terug van de fiscus. Dit verschil kan dus oplopen tot maximaal 15,4%.

Subsidie gelijk

De subsidie, die bezitters van een monumentenpand vanaf 2019 kunnen krijgen, is voor iedereen gelijk en bedraagt 38% van het geïnvesteerde bedrag. Net als voor de fiscale aftrek is de subsidie alleen van toepassing op rijksmonumenten.

Let op! Dit betekent dat degenen die qua inkomen in de tariefschijf van 40,85% en 36,55% vallen, er in de nieuwe regeling op vooruit gaan. Wie een hoger inkomen dan € 68.507 heeft, hetgeen voor veel bezitters van een monumentenwoning het geval is, gaat er zo'n 3,5% op achteruit.

Aanvraag subsidie indienen

Wie in 2019 een monumentenpand laat opknappen, kan een aanvraag voor subsidie indienen van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Let op! Als het onderhoud meer kost dan € 70.000, moet de aanvraag onderbouwd zijn met een inspectierapport waarin de technische en fysieke staat van het monument worden beschreven. Na maximaal 13 weken ontvang je bericht over de toekenning van jouw aanvraag en voor welk bedrag.

Vragen over de aftrek of subsidie voor monumentenpanden? Neem dan contact op.

bottom of page