top of page

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog


De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1.500 naar € 1.700 per jaar. Betaal je een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1.700. Wanneer je een vrijwilliger per activiteit betaalt, dan moet je de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.

Wanneer opgeven aan de Belastingdienst?

Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, moet je deze opgeven bij de Belastingdienst. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding. De vergoeding wordt dan echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven.

Vrijwilligersregeling

Op grond van de Vrijwilligersregeling hoeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geen loonheffing in te houden op een vergoeding of verstrekking aan een vrijwilliger. Dat geldt ook voor een sportorganisatie en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen.

bottom of page