top of page

Betaal hypotheekrente vooruit


Valt jouw inkomen in 2019 in een lager tarief dan in 2018 en/of wil je je box 3-vermogen verlagen, dan is het wellicht financieel aantrekkelijk om in 2018 de hypotheekrente vooruit te betalen. De hypotheekrente wordt in 2018 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en het box 3-vermogen zal per 1 januari 2019 lager zijn.

Trek je de hypotheekrente in 2018 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaal je in ieder geval een voordeel van 0,5%-punt. Het maximum waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2019 namelijk verder verlaagd van 49,5 naar 49%. De aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten zal vanaf 2020 versneld worden afgebouwd naar 37,05% in 2023.

Let op! Je mag maximaal de in 2018 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2019 in 2018 in aftrek brengen.

Let op! Het tarief van de 2e en 3e schijf daalt in 2019 van 40,85% naar 38,1%, een verschil van 2,75%-punt!


bottom of page