top of page

Cluster giften


Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ook voor giften geldt echter een drempel. Alleen het meerdere van giften boven deze drempel is aftrekbaar.

Drempel

De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten, met een minimum van € 60. Voor giften geldt ook een plafond van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.

Tip: je kan giften over meerdere jaren beter clusteren, zodat je slechts één keer met de drempel te maken hebt. Kom je met jouw giften echter boven het plafond van 10% uit, dan is het juist beter de giften over meerdere jaren te spreiden.

Tip: houd ook rekening met het feit dat door de dalende tarieven de aftrek bij eenzelfde inkomen de komende jaren minder oplevert. Haal aftrekbare giften dus zo mogelijk naar voren toe. Vanaf 2023 levert een gift immers nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 37,05%.


bottom of page