top of page

Deponeer jaarstukken op tijd


Deponeer de jaarrekening van je BV uiterlijk acht dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, kan je de voorlopige jaarrekening deponeren.

De jaarrekening moet in ieder geval binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Voor jouw BV moet je de volgende deponeertermijnen in acht nemen:

  • Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.

  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal vijf maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.

  • De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.

Houd rekening met de uitzondering dat als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling leidt. In dit geval vervallen de twee maanden tijd voor vaststelling. Voor je BV betekent dit dat je deponeert binnen tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (tien maanden + acht dagen).

Let op: als je te laat deponeert is dit strafbaar als economisch delict. Bovendien kan je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als je niet (op tijd) deponeert en jouw onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat je binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.


bottom of page