top of page

Dividend vóór 2020 uitkeren?


Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een excessieve lening bij jouw bv.

Gebruik je het uitgekeerde dividend niet voor één van deze doelen, dan behoort het tot het privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of je spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting je hierover betaalt. Dit is weer afhankelijk van de omvang van je vermogen in box 3. Met name als je weinig rendement verwacht omdat je met je vermogen weinig risico wil nemen én als je over veel vermogen beschikt, is sparen of beleggen in de bv meestal voordeliger.

Tip: dividend uitkeren om louter belasting in box 2 te besparen, is vaak niet aan te raden. Dat wordt anders als het rendement toeneemt dan wel je over weinig vermogen in privé beschikt.


bottom of page