top of page

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?


Als je in een jaar met je bedrijf verlies lijdt, mag je dit verrekenen met inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat je daardoor ook minder belasting betaalt.

Volgorde verliesverrekening

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting moet op een wettelijk voorgeschreven wijze gebeuren. Eerst verrekening van het verlies met positieve inkomsten uit de drie voorgaande jaren, waarbij eerst met de inkomens uit de oudste jaren wordt verrekend. Daarna moet je het verlies verrekenen met positieve inkomens uit de negen komende jaren. Je hebt qua volgorde dus zelf niets te kiezen.

Heffingskorting en verliesverrekening

Zoals bekend heeft een ieder recht op één of meer heffingskortingen. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Door de heffingskortingen betaal je minder belasting. Alleen al door de algemene heffingskorting van maximaal € 2.265 (2018) zijn lage inkomens tot ongeveer € 6.200 onbelast.

Verliesverrekening leidt niet tot minder belasting

Als je een inkomen hebt van bijvoorbeeld € 4.000, hoef je alleen al door de algemene heffingskorting geen belasting te betalen. Heb je het jaar erna echter een negatief inkomen van bijvoorbeeld € 20.000, dan wordt dit eerst verrekend met het positieve inkomen van € 4.000 van het jaar ervoor. Per saldo leidt dit echter niet tot minder te betalen belasting, want door de heffingskorting betaalde je toen al € 0 aan belasting. Helaas kan je wel € 4.000 minder verlies verrekenen.

Tip: ga na of het verstandig is jouw verlies te verrekenen. Wij kunnen dit voor je berekenen.

bottom of page