top of page

Wanneer ben je als medicus zelfstandig ondernemer?


Medici werken in veel gevallen met collega's samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende structuren. Maar wat bepaalt nu of je voldoende zelfstandig bent om fiscaal als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden? Hierover heeft de Hoge Raad eerder uitspraak gedaan.

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer geniet je diverse voordelen die je in loondienst niet hebt. Daarom kijkt de fiscus naar de feiten en omstandigheden om te beoordelen of je in fiscaal opzicht zelfstandig genoeg bent. Een belangrijk aspect is dat je als medicus je beroep voor eigen rekening en risico uitoefent en daarbij ook ondernemersrisico loopt.

Loondienst en zelfstandig

Onlangs bracht een arts en tevens tandarts haar zaak voor de rechter, omdat de inspecteur van mening was dat zij niet als zelfstandig ondernemer kon worden aangemerkt. De vrouw was in loondienst en verrichtte daarnaast diensten voor een maatschap in een ziekenhuis. Voor deze laatste diensten wilde ze als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt.

Declaratierecht

Hof Arnhem/Leeuwarden was eveneens van mening dat de vrouw geen zelfstandig ondernemer was, omdat zij niet zelfstandig, maar op naam van de maatschap declareerde. Bovendien kreeg zij maar 50% van haar declaraties betaald, de rest van die inkomsten gingen naar de maatschap.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat het hof hiermee voorbij ging aan de vraag of er sprake was van continuïteit van een onderneming en of er ondernemersrisico werd gelopen. De arts liep, aldus de hoogste rechter, in ieder geval het risico dat zij geen inkomsten had als zij niet voor het verrichten van werkzaamheden werd ingezet. De arts kreeg op dit punt dus gelijk van de Hoge Raad. Vervolgens verwees de Hoge Raad de zaak door naar de lagere rechter om de aspecten continuïteit en ondernemersrisico nader te onderzoeken.

Tip: voor het zelfstandig ondernemerschap is met name van belang dat je ondernemersrisico loopt. Dat je al dan niet op naam van een ander declareert, is slechts één van een totaal aan aspecten die hierbij van belang kan zijn.

bottom of page