top of page

Advieswijzer | Auto en fiscus 2019


Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Rij je in een milieuvriendelijke auto, dan heb je kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggebracht. Hoewel nog beperkter, kan je ook in 2019 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste nieuwe auto's van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. Vanaf 2019 geldt die lagere bijtelling van 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Hierop geldt een uitzondering voor auto’s zonder CO2-uitstoot op waterstof; deze auto’s houden wel een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde.

Voor nieuwe auto's gelden in 2019 en 2020 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort auto Bijtelling CO2-uitstoot

Nulemissie 4% over cataloguswaarde tot

€ 50.000/22% over het meerdere 0

Overig 22% Meer dan 0

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat je elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

De periode van 60 maanden geldt ook voor bestaande auto’s. Hierop geldt één uitzondering: auto’s van vóór 1 juli 2012 met een bijtelling van 14% en 20% blijven deze bijtelling houden tot 1 januari 2019, dus ook nadat de 60 maanden verstreken is. Voorwaarde is dat gedurende de gehele periode de auto aan dezelfde automobilist ter beschikking staat of gedurende deze periode op naam van dezelfde eigenaar staat.

Let op! Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft die geen CO2-uitstoot.

Tip: voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht. Bereken daarom wat voor jou het voordeligst is!

Vanaf 2021 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22%. Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven als je bewijzen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen.

Let op! Is jouw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Milieu-investeringsaftrek

Er bestaat in 2019 geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto's, wel voor bestelauto's. Voor de waterstofpersonenauto bestaat recht op tot 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 50.000, net zoals in 2018. In 2019 geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km en voor volledig elektrische auto's met een CO2-uitstoot van 0 gr/km (niet zijnde een dieselauto). Hierbij gelden verschillende aftrekpercentages en zijn er maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

Soort auto MIA % Max. in aanmerking te nemen investeringsbedrag

Waterstofpersonenauto

(CO2-uitstoot = 0) 36% € 50.000

Elektrische auto

(CO2-uitstoot = 0) 27% € 40.000

Ook voor het oplaadstation van je elektrisch aangedreven auto die op je eigen bedrijfsterrein staat, geldt in 2019 de MIA. Het aftrekpercentage voor het oplaadstation bedraagt 36%. Voor het oplaadstation geldt ook de VAMIL, waardoor je voor tot 75% willekeurig mag afschrijven. Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (MRB) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van je auto. Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt tot en met 2020 een vrijstelling. Voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt tot en met 2020 een halftarief (dat wil zeggen de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt).

Ondernemers betalen voor een bestelauto die op diesel rijdt, minder MRB. Voorwaarde is dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Dit moet je desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is niet vereist.

BPM

Als jouw auto op kenteken wordt gezet, wordt BPM geheven. Deze BPM zorgt er mede voor dat auto's in Nederland duur zijn. De hoogte van de BPM is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. Tot en met 2020 geldt nog een vrijstelling BPM voor auto's met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor personenauto's waarvoor geen vrijstelling geldt, is de BPM hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Tip: ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling BPM. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

Tot slot

Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2019 nog een aantal fiscale voordelen op. Over deze fiscale voordelen in het algemeen heb je in deze advieswijzer kunnen lezen. Neem voor jouw specifieke situatie contact met ons op.

bottom of page