top of page

Inkomensvoordeel LIV? Uiterlijk 31 januari!


Uiterlijk 31 januari moet je de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of je recht hebt op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon.

LIV en LKV

Je kan als werkgever voor je werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Hiervoor hoef je geen aanvraag te doen. Het UWV bepaalt aan de hand van de loonaangifte over 2018 of het (jeugd-)LIV over dat jaar aan jou wordt uitbetaald. Je kan voor werknemers, die aan de voorwaarden daarvoor voldoen, ook recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Hiervoor moet je wél een aanvraag doen in de loonaangifte over 2018.

Correctie voorlopige berekeningen

De genoemde voordelen worden alleen toegewezen als dat uit de loonaangifte blijkt. Het is van groot belang dat je de voorlopige berekening die de Belastingdienst vóór 15 maart 2019 stuurt goed controleert. Als je deze berekening niet hebt ontvangen, terwijl je er wel recht op hebt, óf de berekening klopt niet, is dit nog tot en met 1 mei 2019 te repareren. Dat doe je door een correctiebericht over 2018 in te sturen.

bottom of page