top of page

Let op: denk aan afrekening WKR


Uiterlijk in februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Moet je eindheffing betalen in verband met de werkkostenregeling over dat jaar? Dan moet je dat uiterlijk aangeven in het eerste aangiftetijdvak van 2019.

Maandaangifte

Voor degenen met een maandaangifte loonheffingen betekent dit dat de aangifte dan binnen moet zijn op 28 februari 2019. Dat is ook de uiterste betaaldatum.

Vierwekenaangifte

Voor werkgevers met een aangifte loonheffingen per vier weken moet de aangifte op 27 februari 2019 binnen zijn. Voor hen is dat de uiterste betaaldatum.

Wanneer eindheffing?

Je hoeft de eindheffing voor de werkkostenregeling alleen aan te geven als je in 2018 meer dan 1,2% van de loonsom van je bedrijf hebt besteed aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Niet ten koste van de vrije ruimte

Uitgaven die zijn te kwalificeren als gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen, kan je als werkgever onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen zonder dat ze ten koste gaan van de vrije ruimte. Voorbeelden daarvan zijn zakelijke overnachtingen, arbo-voorzieningen, maaltijden bij overwerk en kilometervergoeding. Wat betreft dat laatste wordt een vergoeding van € 0,19/km voor zakelijke ritten gehanteerd. Zou je per kilometer meer betalen, dan telt alleen het meerdere mee. Voor computers, telefoons, abonnementen en dergelijke die voor minder dan 90% zakelijk worden gebruikt, geldt het noodzakelijkheidscriterium. Alleen als de werknemer ze echt nodig heeft voor een goede uitoefening van de dienstbetrekking, tellen ze niet mee in de vrije ruimte.

Eindheffing al in de loop van het jaar aangegeven?

Heb je de verwachte eindheffing al in de loop van 2018 aangeven, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak, dan moet je te veel of te weinig aangegeven eindheffing verrekenen. Ook dit doe je uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het eerste aangiftetijdvak van 2019.

Vragen over de werkkostenregeling? We beantwoorden ze graag!

#WKR #werkkostenregeling #afrekening

bottom of page