top of page

Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv


Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv's weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast.

Dga

Een loonheffingennummer is noodzakelijk als een bv werknemers in dienst heeft. Dit is meestal het geval, omdat ook de dga van een bv fiscaal als werknemer wordt aangemerkt. Aan een dga moet ten minste een gebruikelijk loon worden betaald, waarop de bv loonheffing moet inhouden.

Inhoud aanvraag

Je moet onder andere gegevens invullen over je bv, van in dienst tredende werknemers en van de bedrijfsactiviteiten.

Tip: een loonheffingennummer kan online worden aangevraagd via de site van de Belastingdienst.

Geen loonheffingennummer

Een bv met een dga die geen loonheffingennummer aanvraagt, krijgt een vragenlijst van de Belastingdienst. Daaruit zal moeten worden opgemaakt waarom geen nummer is aangevraagd en waarom je van mening bent dat je als dga geen beloning hoeft te ontvangen.

Heb je vragen over de aanvraag van het loonheffingennummer, neem dan contact met ons op.

bottom of page