top of page

Aandelen aan toonder niet meer anoniem te verhandelen


Aandelen aan toonder kunnen voortaan niet meer anoniem worden verhandeld. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat hiervoor zorgt. Doel is om malafide praktijken tegen te gaan.

Via intermediair

Het verhandelen van deze aandelen moet voortaan via een beleggingsrekening bij een intermediair, zoals een bank. Daardoor zijn deze aandelen niet meer anoniem. Nederland volgt met deze wetgeving tal van andere Europese landen.

Aanbevelingen opgevolgd

Nederland heeft met deze nieuwe wet de aanbevelingen van onder andere de FATF opgevolgd. Deze organisatie richt zich op bestrijding van belastingontduiking, witwassen en financiering van terrorisme. In 2020 zal de maatregel worden geëvalueerd.

Nu ook niet-beursgenoteerde ondernemingen

Aandelen aan toonder van beursgenoteerde ondernemingen moesten al langer giraal verhandeld worden, maar dit gold nog niet voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Aandelen omzetten

De nieuwe wet verplicht niet-beursgenoteerde ondernemingen om papieren aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Dit moet via een statutenwijziging vóór 1 januari 2020. Daarna kunnen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder tot 1 januari 2021 omwisselen bij de onderneming. Zo lang dit nog niet is gebeurd, kan de aandeelhouder zijn rechten als aandeelhouder niet uitoefenen.

Heb je vragen over de wijzigingen inzake aandelen aan toonder? Neem dan contact op.

bottom of page