top of page

Subsidie aardgasvrije woningen voor bouwsector


Heb je een onderneming of een instelling in de bouwsector die werkt aan aardgasvrije woningen? Dan kan je in aanmerking komen voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP). Een van de voorwaarden is dat je binnen een consortium van minimaal vier ondernemingen moet werken.

De subsidie wordt opengesteld van 15 april tot en met 10 september 2019 en is straks onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn er twee programma's voor deze subsidie:

  1. Voor de versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving (budget: € 7,2 miljoen).

  2. Voor duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (budget: € 10,4 miljoen).

Voorwaarden subsidie

Je moet in ieder geval binnen een consortium van minimaal vier ondernemingen werken aan de realisatie van aardgasvrije woningen. Tevens moet het consortium minimaal € 2 miljoen subsidie aanvragen en het project binnen vijf jaar uitvoeren.

Vooraanmelding: tot en met 15 april

Wil je voor deze subsidie in aanmerking komen? Dan moet je eerst een vooraanmelding doen. Dit kan tot en met 15 april 2019. Je aanvraag wordt beoordeeld door RVO.nl. De rijksdienst geeft daarbij advies voor de verdere uitwerking.

bottom of page