top of page

Akkoord EU: vanaf 2025 lagere uitstoot nieuwe trucks


Vanaf 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 15% minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019. In 2030 moet dit percentage zelfs met 30% verlaagd zijn. Dat zijn de EU-landen overeengekomen.

Vrachtwagens, bussen en touringcars zorgen voor 6% van de totale Europese CO2-uitstoot. De beperkingen voor nieuwe vrachtwagens zijn nodig om de klimaatdoelen te halen die in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Het akkoord gaat om vier categorieën vrachtwagens, die gezamenlijk 70% van alle zware trucks voor de lange afstand dekken. De nieuwe norm geldt ook voor bussen.

Belangenverenging Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt het akkoord, maar de truckfabrikanten zijn minder gelukkig. "De industrie vindt die normen veel te streng", zegt Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks die aan de onderhandelingstafel zat (bron: BNR).

Let op! De verordening moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Over drie jaar komt de Europese Commissie met voorstellen voor doelstellingen voor na 2030.

bottom of page