top of page

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?


De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek. Via de brief worden zij eraan herinnerd dat je voor het recht op deze fiscale aftrekpost aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting en bedraagt € 7.280 per jaar. Dit bedrag kan je in mindering op de winst brengen.

Voorwaarden

De zelfstandigenaftrek kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat je als ondernemer minstens 1.225 uur in het betreffende jaar in je onderneming werkt. Ook moet je minstens de helft van het totaal aantal arbeidsuren in je bedrijf gewerkt hebben. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor starters.

Brief Belastingdienst

De geringe omzet waarover de Belastingdienst in de brief rept, is herleid uit de aangiftes omzetbelasting. Met de brief wil de fiscus er met name op wijzen dat een geringe omzet twijfel oproept of wel voldoende uren in het bedrijf zijn gewerkt.

De brief kan echter niets afdoen aan het feit dat niet de omzet, maar het aantal bestede uren bepalend is voor het recht op de zelfstandigenaftrek.

Goede registratie

Om het aantal uren dat je in je bedrijf hebt gestoken te kunnen verantwoorden, is het van belang dat je een goede urenregistratie bijhoudt. Dit betreft niet alleen de uren die je voor de opdrachtgevers hebt gewerkt. Je mag ook niet-rendabele uren rekenen, zoals voor een zakelijke verbouwing, marketingactiviteiten, netwerkbijeenkomsten of voor het bouwen van een website.

Tip: ook onrendabele uren die je investeert in je bedrijf, tellen mee voor het recht op de zelfstandigenaftrek. Uren waarin je alleen beschikbaar bent voor werk maar geen werkzaamheden verricht, tellen echter niet mee.

bottom of page