top of page

Fiscale regelingen voor gezonder personeel


Bij duurzaamheid denk je waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan je personeel. Toch ben je er als werkgever behoorlijk bij gebaat als jouw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen.

Arbowet

De Arbowet schrijft voor welke verplichtingen je als werkgever hebt, zoals een veilige werkplek. Voorzieningen op grond van deze verplichtingen zijn vrijgesteld van belasting. Het maakt niet uit of je de voorziening vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt.

Let op! Als voorwaarde is gesteld dat je de werknemer geen bijdrage mag vragen, anders vervalt de vrijstelling.

Wat valt er allemaal onder?

Vrijgestelde zaken zijn onder andere een aanstellingskeuring, beschermende kleding of een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van het arboplan. Maar bijvoorbeeld ook een griepprik is vrijgesteld.

Massage

Een stoel- of reflexzonemassage is onder voorwaarden ook vrijgesteld. Deze moet ook in redelijkheid deel uitmaken van het arboplan, onder werktijd plaatsvinden en niet deels door de werknemer betaald worden.

Stoppen met roken

Het nieuwe jaar is voor veel mensen weer aanleiding om te proberen te stoppen met roken. Een dergelijke cursus mag je ook belastingvrij vergoeden of verstrekken. Ook deze moet onderdeel uitmaken van je arboplan.

Fitness

Fitness op de werkplek is ook belastingvrij. Onder het begrip werkplek verstaat de fiscus iedere plek waar je volgens de Arbowet verantwoordelijk voor bent.

Belast of via de werkkostenregeling

Andere voorzieningen in het kader van de gezondheid zijn wel belast voor de werknemer, zoals een abonnement voor de sportschool of toegangskaarten tot een wellnesscentrum. Dergelijke voorzieningen kan je wel onderbrengen in de werkkostenregeling.

Let op! Volgens de werkkostenregeling mag je in 2019 1,2% van de loonsom besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor personeel. Ze blijven voor hen onbelast. Boven deze grens ook, maar dan betaal je als werkgever wel 80% eindheffing.

Meer weten over de fiscale tips voor gezonder personeel? Neem dan contact met ons op.

bottom of page