top of page

Belangrijke aftrekposten voor de belastingaangifte


Nog even en je moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. De belangrijkste aftrekposten zijn hieronder voor je op een rij gezet.

Aftrek hypotheekrente

Heb je een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,5%.

Aftrek zorgkosten

Zorgkosten die niet gedekt worden door de verzekeraar, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken. Een deel is niet aftrekbaar, de zogenaamde drempel. Vergeet bij zorgkosten niet de ritten van en naar de zorgverlener, zoals fysiotherapeut. Deze mag je aftrekken tegen de werkelijke kosten. Gebruik je de auto, ga dan uit van de kostprijs per kilometer.

Aftrek giften

Giften aan een goed doel (ANBI) zijn aftrekbaar. Er geldt wel een drempel en een plafond, maar als je periodiek hebt geschonken, heb je hier geen last van. Je moet de schenking dan wel hebben vastgelegd in een zelf of bij de notaris opgestelde akte.

Aftrek AOV-premie

De premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar. Voer de premie niet op bij de winstberekening, anders is de aftrek minder door de mkb-winstvrijstelling. De premie is aftrekbaar als uitgave voor een inkomensvoorziening.

Zelfstandigenaftrek

Als je in 2018 minstens 1.225 uren in je bedrijf hebt gewerkt, heb je recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Ga bij twijfel na of je het aantal uren wel hebt behaald. Alle gewerkte uren in jouw onderneming tellen mee, dus ook de reistijd naar kantoor of de uren die je hebt besteed aan netwerkbijeenkomsten of het updaten van je website.

Optimum gemengde kosten

Gemengde kosten, zoals eten en drinken onderweg op weg naar een klant, zijn voor de IB-ondernemer voor 80% aftrekbaar. Heb je veel gemengde kosten, dan kan je er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet af te trekken. Dit is alleen voordelig als je in 2018 voor meer dan € 22.500 aan gemengde kosten hebt gemaakt.

Oudedagsreserve

Je mag 9,44% van de winst met een maximum van € 8.775 in aftrek brengen op de winst en reserveren voor je oude dag. Je betaalt over deze 'spaarpot' belasting als je stopt met je bedrijf. Je mag reserveren, maar het hoeft niet. Reserveren is met name gunstig als je nu in een hoger belastingtarief valt dan wanneer je met je bedrijf stopt. Vanwege de dalende tarieven in de toekomst, zal dit vaak het geval zijn.

Meewerkende partner

Heeft jouw partner in 2018 meegewerkt in je bedrijf, vergeet dan niet de beloning hiervoor ten laste van de winst te brengen. Heb je je partner niets betaald, dan kan je de meewerkaftrek toepassen. Je mag dan een percentage van de winst op de winst in aftrek brengen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. De meewerkaftrek is niet belast bij je partner.

Autokosten

Heb je een auto van de zaak, dan krijg je met de bekende bijtelling te maken. Hier staat tegenover dat je alle autokosten, ook die van privé ritten, ten laste van de winst mag brengen. Rijd je zakelijke ritten met je privé auto, dan mag je € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Ook de ritten van je woning naar de zaak, woon-werverkeer dus.


bottom of page