top of page

Zes bv's, dus zes keer gebruikelijk loon dga


Als je een aanmerkelijk belang in meerdere bv's bezit, moet je er in beginsel vanuit gaan dat je als dga uit iedere bv een gebruikelijk loon moet onttrekken. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist.

Gebruikelijk loon

Als dga ben je verplicht ieder jaar een gebruikelijk loon uit je bv op te nemen. Dit wordt voor het jaar 2019 bepaald op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of

  • het loon van de best betaalde werknemer van de bv of

  • € 45.000.

Zes bv's

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een belastingplichtige dga een aanmerkelijk belang had in zes bv's. Voor deze bv's verrichtte hij ook werkzaamheden. Hij moest daarom zes keer een gebruikelijk loon van €45.000 als salaris opnemen.

Tegenbewijs mogelijk

Als je kunt aantonen dat een lager gebruikelijk loon in de rede ligt, mag je van dit lagere loon uitgaan. In deze zaak voerde de dga aan dat een lager gebruikelijk loon te rechtvaardigen was, omdat hij wegens ziekte nauwelijks werkzaamheden voor de bv's had verricht. Het gebruikelijk loon was naar zijn mening ook te hoog gezien zijn opleiding en de omzet van de bv's.

Gebruikelijk loon ook geen vergoeding voor werk in andere bv's

De rechter deelde deze mening niet en de navordering bleef dan ook in stand. Daarbij overwoog de rechter ook nog dat het gebruikelijk loon uit één van de bv's ook niet bedoeld was als vergoeding van werkzaamheden voor één of meerdere van de andere bv's.

Let op! Zou dit wel zo geweest zijn, dan moet hiermee volgens een eerdere uitspraak van de Hoge Raad rekening mee worden gehouden en kan het gebruikelijk loon dus lager worden vastgesteld.

Vragen over de vaststelling van het gebruikelijk loon bij het bezit van meerdere bv's? We horen het graag!

bottom of page