top of page

WOZ-waarde bedrijfspand: wat kan je afschrijven?


Als het goed is, heb je onlangs de WOZ-beschikking voor 2019 ontvangen. De WOZ-waarde van je bedrijfspand is bepalend voor tal van heffingen. Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv's echter nog belangrijker geworden vanwege een wijziging van de regels inzake afschrijving.

Wijziging regelgeving afschrijving

De WOZ-waarde is bepalend voor de vraag of je nog op het bedrijfspand kan afschrijven. Voor bv's is vanaf 2019 bepaald dat afgeschreven kan worden tot de WOZ-waarde van je pand. Tot 2019 kon je afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. De nieuwe regeling is dus een forse beperking van je afschrijvingsmogelijkheden.

Voorbeeld

Je bezit een bedrijfspand met een boekwaarde van € 2,4 miljoen. De WOZ-waarde wordt eveneens vastgesteld op € 2,4 miljoen. Dit betekent dat je als bv niet meer op het pand mag afschrijven. Na taxatie door een taxateur blijkt jouw pand een waarde van € 2,2 miljoen te hebben. Als na bezwaar de WOZ-waarde wordt vastgesteld op € 2,2 miljoen, kan je nog maximaal € 200.000 op het pand afschrijven.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat je het pand jaren geleden voor € 4,5 miljoen hebt gekocht en in 40 jaar afschrijft tot een veronderstelde restwaarde van € 500.000. Je mag dan in 2019 1/40 x (€ 4.500.000 -/- € 500.000) = € 100.000 afschrijven. Bij ongewijzigde omstandigheden mag dat ook nog in 2020. Daarna bedraagt de boekwaarde net als de WOZ-waarde € 2,2 miljoen en is verder afschrijven niet meer mogelijk.

Tip: vanaf dit jaar is het dus extra van belang dat je een te hoge WOZ-waarde aanvecht via bezwaar en eventueel beroep bij de rechter.

Vragen over de WOZ-waarde van jouw pand? Neem dan contact met ons op.

bottom of page