top of page

Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf


Als je als ondernemer in een bepaald jaar te veel btw op je aangifte hebt afgedragen, kan je dit bij Belastingdienst terugvragen. De fiscus moet binnen acht weken op een dergelijk verzoek beslissen. Als dit niet gebeurt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op belastingrente.

Voorwaarden

Je krijgt een vergoeding van belastingrente als er minstens acht weken verstreken zijn nadat de fiscus jouw verzoek om teruggave heeft ontvangen. Ook moeten er minstens drie maanden verstreken zijn na het kalenderjaar of boekjaar waarop de teruggave betrekking heeft.

Teruggave over 2018

Gaat het om een teruggave van btw over het jaar 2018, dan heb je dus recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2019, op voorwaarde dat er dan inmiddels minstens acht weken zijn verstreken nadat de Belastingdienst jouw verzoek heeft ontvangen.

Let op! De fiscus betaalt belastingrente vanaf acht weken na de ontvangst van je verzoek tot 14 dagen na de datum van de teruggaafbeschikking.

Voorbeeld

Op 5 januari 2019 ontvangt de Belastingdienst je verzoek voor een btw-teruggaaf over 2018. Hierop zou uiterlijk op 2 maart 2019 beslist moeten zijn. Je hebt de teruggaaf echter pas op 29 maart 2019 ontvangen. Over de periode van 2 maart 2019 tot 1 april 2019 krijg je geen belastingrente, maar wel over de periode van 1 april tot en met 13 april 2019.

Let op! De belastingrente voor de btw bedraagt momenteel 4%.

Vragen over het vergoeden van belastingrente? We horen het graag.

bottom of page