top of page

Wat is het weerstandsvermogen van je bouwbedrijf?


De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzien van ruim 14%, zo blijkt uit het rapport '2019 in Zicht' van SRA.

Wel zal de winstontwikkeling achterblijven bij de omzet door toenemende inkoopkosten en kosten voor arbeid. Maar met een winstverwachting van ruim 10% zie je 2019 met vertrouwen tegemoet. Wat opvalt, is dat ondanks deze mooie vooruitzichten de verwachte investeringen in de bouw achterblijven op het mkb-gemiddelde. Het is belangrijk dat je nu je organisatie versterkt om ervoor te zorgen dat als het weer wat minder gaat, je beter in staat bent dit op te vangen. Kortom: repareer je dak nu de zon schijnt!

Interne analyse

Om je onderneming te versterken is het verstandig om de verbeterpunten van de onderneming in kaart te brengen. In praktische zin houdt dit in dat je op diverse deelgebieden in kaart brengt hoe je bedrijf er voor staat. Hoe staat het met de personeelssamenstelling? Heb je je financiële informatievoorziening op orde? Heb je je administratie voldoende gedigitaliseerd, zodat je snel en efficiënt offertes kunt uitbrengen, projectuitvoering kunt monitoren en nacalculeren? Hoe staat het met het marketingbeleid? Speelt bedrijfsovername en ben je daar voldoende op voorbereid?

Voorkom bedrijfsblindheid

Soms is het lastig om objectief de positie van de eigen onderneming te beoordelen. Het is daarom goed derden te betrekken bij de analyse van je bedrijf en je te verdiepen in de ontwikkelingen in je branche. Lees daarom je vakliteratuur en neem kennis van ervaringen van collega’s, maar ook van de financiële resultaten van branchegenoten. Zo zijn de omzet per FTE en het aantal gewerkte uren sterk bepalend voor het succes van de onderneming. Door de eigen resultaten te vergelijken met branchecijfers weet je waar je staat.

Kredietwaardigheid op orde

Uit het eerdergenoemde SRA-onderzoek komt naar voren dat de kredietwaardigheid van ondernemingen in de bouw licht is verbeterd. De kredietwaardigheid wordt uitgedrukt in een kengetal: de PD-waarde. Deze waarde is afhankelijk van een mix van financiële gegevens van je onderneming en sterk bepalend voor hoe bijvoorbeeld de bank jouw onderneming beoordeeld. Is deze waarde hoger dan 1, dan is je kredietwaardigheid nog niet op orde. Het is dan dus zaak om eerst het weerstandsvermogen van je bedrijf te versterken.

Maak keuzes en versterk je onderneming

Met een goede interne analyse krijg je inzicht in de maatregelen die het beste bijdragen in het optimaliseren van de onderneming. Als het goed is leiden deze investeringen ook tot een verbetering van het rendement van jouw onderneming. Juist in het huidige economische klimaat zijn deze investeringen goed financierbaar. Zorg er dan wel voor dat jouw aanvraag goed onderbouwd is en voorzien van een meerjarenbegroting van de resultaten en liquiditeit. Wij kunnen je hierbij goed ondersteunen. Neem dan ook gerust contact met ons op.

bottom of page