top of page

Alleen nog e-facturen naar overheid


Als je een gemeente of onderwijsinstelling als klant of opdrachtgever hebt, moeten deze organisaties vanaf 18 april 2019, volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid, elektronische facturen kunnen ontvangen en behandelen. Dat geldt voor de Rijksoverheid, alle decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties.

Eisen?

Dat betekent ook dat ondernemers die leveren aan de genoemde overheidsorganisaties, gevraagd kunnen worden om vanaf 18 april 2019 elektronisch te factureren. Het is ook mogelijk dat deze organisaties dat zelfs gaan eisen.

Voor alle duidelijkheid, elektronisch factureren is iets anders dan digitaal factureren. Bij digitaal factureren verstuur je via e-mail de rekening als pdf-bestand.

E-factuur

Een e-factuur is een elektronische factuur. De vereiste gegevens staan altijd op een vaste plek met een eigen codering. Daardoor is het mogelijk een e-factuur automatisch te versturen en te verwerken. Handmatige verwerking in de administratie is niet meer nodig. Meer weten over de e-factuur? Check deze website.

Tip: alle overheden moeten nu e-facturen kunnen ontvangen en behandelen. Vanaf 18 april 2019 eisen alle centrale en decentrale overheden dat je elektronisch factureert.

bottom of page