top of page

Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli


De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer je je werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen.

Vaste opnamevolgorde

Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan streep je de vakantiedagen af in volgorde van hun geldigheidsduur.

Andere afspraken

In een arbeidsovereenkomst of cao kan je met werknemers afspreken dat vakantiedagen later vervallen. Eerder is niet toegestaan. Is jouw werknemer niet in staat geweest de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkzaamheden het niet toelieten, dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

bottom of page