top of page

Geef je wereldinkomen op


De Belastingdienst heeft de formulieren waarmee het wereldinkomen kan worden opgegeven verzonden. Het wereldinkomen is je gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar opgeteld. Je bent verplicht deze gegevens door te geven.

Wie ontvangt een formulier?

Je krijgt alleen een verzoek je wereldinkomen op te geven als jij of je partner buiten Nederland woonde en een toeslag ontving, zoals de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Je krijgt het verzoek ook als jij of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wat is het wereldinkomen?

Het wereldinkomen is je gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar. Je geniet bijvoorbeeld winst in het buitenland en looninkomsten in Nederland.

Wat is het belang van het wereldinkomen?

Aan de hand van het wereldinkomen worden de volgende bedragen bepaald:

  • de definitieve hoogte van toeslagen

  • de definitieve buitenlandbijdrage Zvw

  • je tegemoetkoming van het CAK

De al ontvangen bedragen en betaalde bijdragen zijn slechts voorlopig en kunnen pas definitief bepaald worden nadat je wereldinkomen bekend is. Na de opgave ontvang je een beschikking van de Belastingdienst. Hierin staat vermeld wat je wereldinkomen is, onderverdeeld naar in Nederland belast inkomen en daarbuiten.

Let op! Geef je je wereldinkomen niet op, dan moet je onder meer al ontvangen toeslagen terugbetalen.

Uitstel aanvragen?

Kan je de opgaaf niet op tijd terugsturen, vraag dan uitstel aan vóór de uiterste aanleverdatum die op de opgaaf staat.

bottom of page