top of page

Vakantiewoning in buitenland belast?


Als je een vakantiewoning bezit, betaal je hierover belasting in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland moet je als vermogen opgeven in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Je bent daarover in beginsel Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd, maar meestal krijg je een vermindering. Daarmee wordt voorkomen dat je dubbel belasting betaalt.

Tweede woning

Een vakantiewoning is meestal een tweede woning. Deze valt niet in box 1 maar in box 3. De hypotheekrente is dus ook niet aftrekbaar, ook niet voor de vakantiewoning in het buitenland.

Belast in box 3

De vakantiewoning in Nederland is belast in box 3 voor de WOZ-waarde. De te betalen belasting is afhankelijk van de omvang van je vermogen. Hoe meer vermogen je bezit, hoe meer belasting je betaalt in box 3. In 2019 betaal je maximaal 1,68% belasting over de waarde van de vakantiewoning.

Geen WOZ-waarde?

Voor vakantiewoningen in het buitenland bestaat in Nederland geen WOZ-waarde. In de meeste gevallen moet je daarom uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, ofwel de waarde bij vrije verkoop. Daarbij moeten de waarderingsregels van de WOZ worden toegepast.

Opbrengst verhuur onbelast

Bewoon je je tweede woning niet altijd zelf en verhuur je deze gedeeltelijk, dan is de huuropbrengst onbelast. Je betaalt immers al belasting in box 3. Daar staat tegenover dat je eventuele kosten van verhuur, zoals onderhoudskosten, ook niet kunt aftrekken. Over de huuropbrengsten van een buitenlandse woning ben je mogelijk in het buitenland wel belasting verschuldigd.

Tweede woning = eerste woning?

Soms proberen belastingplichtigen hun vakantiewoning als eerste woning aan te merken. Dit komt met name voor als men in een huurwoning woont en op deze manier de hypotheeklasten van de vakantiewoning in box 1 wil aftrekken.

Dit is alleen mogelijk als je kunt aantonen dat het centrum van je sociale en economische leven in de vakantiewoning plaatsvindt. Daarvoor is onder meer bepalend waar jij en je partner werken, waar je deelneemt aan het verenigingsleven, waar je kinderen de school bezoeken enzovoort. In welke gemeente je staat ingeschreven, is ook van belang, maar niet beslissend.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

bottom of page