top of page

Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast


Verhuur je als particulier af en toe een deel van je woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor jou onbelast.

Airbnb

Het verhuren van een deel van de woning gaat vaak via organisaties als Airbnb. Vooral toeristen maken hiervan gebruik. De vraag was of dergelijke inkomsten belast zijn. Verhuur je je gehele woning? Dan is wettelijk bepaald dat de inkomsten hiervan voor 70% belast zijn.

Niet bij gedeeltelijke verhuur

Betreft het de verhuur van een deel van de woning, dan is volgens het gerechtshof de opbrengst niet belast. Het Hof leidt dit af uit de wetsgeschiedenis.

Tegenvaller

De uitspraak is een tegenvaller voor de staatssecretaris, die in antwoord op Kamervragen aangaf van mening te zijn dat de inkomsten wel belast zijn. Het Hof is het echter niet met hem eens. De staatssecretaris kan de zaak nu nog voorleggen aan de Hoge Raad.

bottom of page