top of page

Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst


De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij jouw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

Kopieën geweigerd

In de betreffende zaak ging het om een dga van meerdere bv's die medewerking weigerde tijdens een boekenonderzoek. Tijdens het boekenonderzoek had de inspecteur diverse malen verzocht om kopieën beschikbaar te stellen van bepaalde stukken van een van de bv's. Dit werd geweigerd, waarna een informatiebeschikking volgde.

Wettelijk recht

Het verzoek om kopieën was gebaseerd op het wettelijke recht op inzage in stukken die voor de belastingheffing van belang kúnnen zijn. De kopieën mogen ook digitaal worden aangeleverd.

Ook ten behoeve van derden

Ondernemers moeten ook kopieën van gegevensdragers laten maken als dit voor de heffing van belastingen van derden van belang kan zijn. De eigen belastingplicht hoeft dus niet ter discussie te staan.

Sanctie

Wordt geen of onvoldoende medewerking verleend of wordt, zoals in deze zaak, geen toestemming gegeven voor het maken van kopieën, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking opleggen. Hierin eist hij alsnog de gevraagde informatie. Wordt deze niet gegeven, dan kan de inspecteur de bewijslast omdraaien.

Omdraaien bewijslast

Bij het omdraaien van de bewijslast legt de inspecteur op basis van de wel aanwezige gegevens een aanslag op en moet de belastingplichtige maar aantonen dat deze niet correct is. Dit zal in de regel zonder nadere gegevens niet meevallen. Probeer een informatiebeschikking daarom altijd te voorkomen.

Informatiebeschikking aanvechten

Vind je dat de inspecteur ten onrechte gegevens vraagt, dan kan je de informatiebeschikking via bezwaar en beroep aanvechten. Bijvoorbeeld als je van mening bent dat de gevraagde gegevens op geen enkele manier voor de belastingheffing of die van een derde van belang kunnen zijn.

Let op! De gevraagde gegevens moeten redelijkerwijs van belang kúnnen zijn. Hiervan is al snel sprake.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op.

bottom of page