top of page

Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november


Wil je in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kan je je hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst.

Oude versus nieuwe kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling zal per 2020 veranderen. Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling van de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. In dat geval kan je ook een ontheffing krijgen van je administratieve verplichtingen. Zo hoef je bijvoorbeeld geen btw-aangifte te doen. Moet je meer btw afdragen, maar niet meer dan € 1.883, dan krijg je een korting. Onder de nieuwe kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling als jouw omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen btw is dus niet meer van belang.

Inhoud nieuwe regeling

Onder de nieuwe regeling breng je geen btw meer in rekening, kan je geen btw meer aftrekken en doe je geen aangifte voor de btw meer. Je moet de omzet wel bijhouden. Als je je aanmeldt, geldt dit voor minstens drie jaar. Aanmelden kan via dit speciale formulier bij de Belastingdienst,

Nieuw! Ook voor rechtspersonen

De nieuwe regeling staat ook open voor rechtspersonen, zoals bv's. Dit is onder de huidige regeling niet het geval.

Let op! Als je nu ontheffing hebt van administratieve verplichtingen, hoef je je niet voor de nieuwe regeling aan te melden. De fiscus gaat er dan vanuit dat je de nieuwe regeling wil toepassen en stuurt je hierover een brief. Daarin staat ook wat je moet doen als je de nieuwe regeling niet wilt toepassen.

Meer weten over de nieuwe kleineondernemersregeling? Neem dan contact met ons op.

bottom of page