top of page

‘Vpb minder omlaag, afbouw zelfstandigenaftrek’


Het kabinet heeft een flinke lastenverlichting voor burgers voor ogen. De rekening daarvoor moet onder andere worden betaald door het bedrijfsleven, zo meldde eerder het FD op basis van Haagse bronnen. De verlaging van de Vpb wordt uitgesteld of verminderd. Ook wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd.

Lastenverlichting

Het kabinet is van plan € 3 miljard uit te trekken voor lastenverlichting voor de burgers, met name voor middeninkomens.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Volgens de berichten zou de zelfstandigenaftrek in tien jaar tijd worden verlaagd van € 7.280 naar € 5.000, ofwel ruim 30% minder. Bij een belastingtarief van 49,5% kost dit een zelfstandige dus ruim € 1.100 netto per jaar.

Vennootschapsbelasting minder omlaag

Ook bedrijven gaan fors meebetalen aan de lastenverlichting. Zo betalen bv's vanaf een winst van € 200.000 nu 25% belasting. Aangekondigd was dat dit tarief volgend jaar zou dalen naar 22,55% en in 2022 naar 20,5%. In de nieuwe plannen blijft het tarief volgend jaar gelijk en daalt het in 2022 slechts naar 21,7%.

Presentatie op Prinsjesdag

De plannen worden officieel op Prinsjesdag gepresenteerd. Daarna moeten ze nog door het parlement worden aangenomen. Ze zijn dus nog niet definitief.

bottom of page