top of page

Deadline brexit 31 oktober? Bereid je voor


Heb je als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-deal brexit? Weet je welke gevolgen de brexit voor jouw bedrijf heeft? Wat kan je doen?

De deadline voor de brexit is nu 31 oktober. Wat er precies staat te gebeuren, is onduidelijk. Zal het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) stappen met of zonder deal met de EU? In het VK ontspint zich een ware soap over de brexit.

Wat kan je doen?

Welke acties kan je ondernemen om de gevolgen van een brexit bij een no deal zo goed als mogelijk te ondervangen? Op het Brexit-loket voor ondernemers vind je meer informatie over de naderende brexit. Waar moet je bijvoorbeeld rekening mee houden?

Hoge importheffingen

Bij een no deal maakt het VK geen onderdeel meer uit van de interne markt en de douane-unie. Het VK wordt dan een zogeheten ‘derde land’, waarmee geen handelsafspraken zijn gemaakt. Voor goederen die je in- of uitvoert, betaal je dan dezelfde heffingen als ondernemers uit andere landen, waarmee geen extra afspraken zijn gemaakt. Deze heffingen zijn per product bepaald en kunnen erg hoog zijn.

Andere btw-procedures

Ook de procedures voor de btw zullen bij een no deal veranderen. Je kunt bij de Belastingdienst of bij de Douane nagaan welke btw-regelingen dan voor jou gelden en wanneer en aan wie je in dit scenario btw moet afdragen.

Procedure douane

Je krijgt bij een no deal veel meer met de douane te maken dan voorheen als je zakendoet met het VK. De douane heeft daarom een stappenplan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat je moet doen. Zorg bijvoorbeeld dat je tijdig een EORI-nummer hebt.

Dit zijn enkele voorbeelden waarmee je te maken krijgt als het VK de EU zonder een deal verlaat.

Wel een deal

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het brexit-akkoord, dan gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en -wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets, zo staat te lezen op de site van het Brexit-loket.

Tip: vul de Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid in. Met dit hulpmiddel breng je voor jezelf in kaart wat de gevolgen van de brexit zijn.

bottom of page