top of page

Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021


Als je nu een bv wil oprichten, moet je naar de notaris. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Europese lidstaten verplicht om het oprichten van een bv ook online mogelijk te maken.

Richtlijn

Een richtlijn met deze strekking is inmiddels in werking getreden. Hierin staat dat ook wijzigingen en aanvullingen vanaf 1 augustus 2021 digitaal mogelijk moeten zijn.

Europese uniformering

Er moeten ook uniforme aktes door de overheden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor is uniformering op Europees niveau mogelijk. Lidstaten dienen deze aktes dan ook onderling met elkaar af te stemmen.

Oprichting binnen vijf werkdagen

De oprichting van een bv online moet vanaf genoemde datum in beginsel binnen vijf werkdagen mogelijk zijn. Alleen in uitzonderingssituaties kan men hiervan afwijken.

Kosten

De kosten van het online oprichten van een bv mogen niet meer bedragen dan de ermee gepaard gaande kosten. Landen mogen hierbij wel forfaits hanteren. Ook het betalen van de kosten van een online opgerichte bv moet online mogelijk zijn.

Vragen over het online oprichten van een bv? Neem gerust contact met ons op.

bottom of page