top of page

Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker


Het is nog lang niet zeker dat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting ook voor 2021 zal dalen. Stijgen de lonen onvoldoende, dan gaat die verlaging voor een deel niet door. Dit meldde het Financieele Dagblad (FD) eerder.

Tarieven vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting bedraagt nu 19% tot een winst van € 200.000. Over het meerdere betaalt een vennootschap momenteel 25% belasting. Het hoge tarief zou, zoals eerder beloofd, in de vennootschapsbelasting voor 2020 dalen naar 22,55% en in 2021 verder naar 20,5%. Die 20,5% is al, zo lekte eerder uit, bijgesteld naar 21,7%. Maar nu blijkt dat ook die 21,7% nog lang niet zeker is, aldus het FD.

Lage tarief

Het lage tarief in de vennootschapsbelasting tot een winst van € 200.000 daalt naar verwachting wel overeenkomstig de voornemens naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021. Zoals het er nu naar uitziet blijven dus alleen bv's met een winst tot € 200.000 buiten schot.

Let op! De definitieve plannen worden pas op Prinsjesdag – 17 september 2019 – bekend.

bottom of page