top of page

Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019


De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+ subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure.

Drie aanvraagrondes

De SDE+ regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen. Je kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur.

Nieuwe voorwaarden

De SDE+ subsidie kent dit najaar waarschijnlijk twee nieuwe voorwaarden. Zo moeten elektriciteitsproducenten voortaan een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Hieruit moet blijken dat er voldoende transportcapaciteit voor jouw locatie aanwezig is. Let op: deze regeling moet nog worden vastgesteld en kan daarom nu nog niet worden aangevraagd.

Toestemming eigenaar locatie

Ben je zelf geen eigenaar van de locatie inzake het ingediende project, dan moet je voortaan een verklaring van de eigenaar meesturen dat deze toestemming verleent. Het hiertoe benodigde ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Opvolger SDE++

De regeling SDE+ wordt volgend jaar vervangen door de regeling SDE++. Deze regeling gaat de onrendabele top van duurzame energie en CO2-reductie vergoeden.

Heb je vragen of heb je ondersteuning nodig bij het aanvragen van deze subsidie? Wij helpen je graag!

bottom of page