top of page

Informatiebeschikking inspecteur, wat mag?


Als je de inspecteur bepaalde informatie niet kunt of wilt verstrekken, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Die moet wel voldoende concreet zijn, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak.

Informatie verstrekken

Omdat de inspecteur je aangifte moet kunnen controleren, ben je wettelijk verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor jouw belastingheffing. Ondernemers zijn zelfs verplicht deze informatie ook te verstrekken als het de belastingheffing van een derde betreft.

Informatiebeschikking

Voldoe je niet aan je verplichting de gevraagde informatie te verstrekken, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking opleggen. Hierin geeft hij aan welke informatie hij alsnog van jou ter inzage vordert.

Omkering bewijslast

Voldoe je na een informatiebeschikking ook niet aan je plicht de gevraagde informatie te verstrekken, dan kan de bewijslast worden omgedraaid. De inspecteur legt dan een aanslag op en je moet maar aantonen dat deze te hoog is vastgesteld.

Informatiebeschikking moet concreet zijn

Een informatiebeschikking moet wel voldoende concreet zijn. In genoemde rechtszaak had de inspecteur informatie opgevraagd, waarvan niet duidelijk was welke informatie bedoeld werd en waarvoor deze gebruikt zou worden.

Aan- een verkooppapieren onroerend goed

In de betreffende zaak ging het om de aan- en verkoopbescheiden van onroerende zaken. Die kunnen van belang zijn voor de belastingheffing, maar in deze zaak beschikte de inspecteur al over diverse bescheiden. Hij had echter niet aangegeven welke bescheiden hij nog miste, hij had zelfs niet gesteld dat er nog meer bescheiden aanwezig waren, noch aangegeven waarom die mogelijke ontbrekende bescheiden van belang zouden kunnen zijn voor de heffing van inkomstenbelasting.

Het hof achtte het op deze manier vissen naar mogelijke stukken niet toegestaan en vernietigde voor dit gedeelte de informatiebeschikking.

Krijg je te maken met een informatiebeschikking van de Belastingdienst, neem dan contact met ons op.

bottom of page