top of page

Beoordeel de hoogte van je winst


Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over je winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000.

Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 19%. Of kom je in de inkomstenbelasting in het hoogste tarief. Het kan dan aantrekkelijk zijn om je winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op jouw totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Tip: wijkt de winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag aan. Hiermee voorkom je de hoge belastingrente. Bij een teruggave voorkom je dat je geld renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.


bottom of page