top of page

Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv


In box 3 betaal je belasting over spaar- en beleggingsopbrengsten naar een verondersteld rendement. Dit loopt op naarmate je vermogen hoger is. Je voorkomt dit via een spaar-bv of open fonds voor gemene rekening (OFGR).

Heffing box 3

In box 3 betaal je 30% over een verondersteld rendement. Dit veronderstelde rendement varieert van 1,94% tot 5,6%, afhankelijk van de omvang van je vermogen. Hoe groter het vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement.

Spaar-bv of open fonds

Je kan je geld ook onderbrengen in een zogenaamde spaar-bv of OFGR. De spaar-bv of OFGR betaalt dan zelf vennootschapsbelasting over de werkelijke opbrengst van het vermogen. Als de opbrengst wordt uitgedeeld, betaal je ook nog belasting in box 2.

Wanneer voordelig?

Met name bij lagere rendementen, zoals op spaarsaldi, is een spaar-bv of OFGR voordelig. Hoeveel belasting je uiteindelijk betaalt, hangt af van het VPB-tarief dat dit jaar tot € 200.000 nog 19% bedraagt en over het meerdere 25%. Dit levert tot een rendement van € 200.000 een gecombineerd tarief op van 39,25%. Volgend jaar is dit door een wijziging van de tarieven ongeveer 38,4%.

Voorbeeld: bij een vermogen van € 1.000.000 en een rendement van 1% betaal je volgend jaar in een spaar-bv of OFGR € 10.000 x 38,4% = € 3.840 belasting. In box 3 betaal je, op basis van voorlopige cijfers, € 11.749. Een verschil van maar liefst € 7.909.

Vermogenstoets

Een bijkomend voordeel is dat je vermogen in een spaar-bv of OFGR niet meetelt voor de vermogenstoets bij de toeslagen. Voor de meeste toeslagen geldt namelijk dat je over niet te veel vermogen mag beschikken.

Nadelen

Een nadeel is dat met name aan een spaar-bv formele eisen kleven, zoals een gang naar de notaris. Een OFGR heeft als belangrijkste nadeel dat er minstens twee participanten moeten zijn die niet elkaars partner mogen zijn.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over het voorkomen van belasting betalen in box 3 via een spaar-bv of OFGR.

bottom of page